Home » KORABI Dibër » Angazhime të shumta për ndërtimin e palestrës sportive

Angazhime të shumta për ndërtimin e palestrës sportive

Të rrinjtë dibranë kanë një interes të vecantë për pjesmarje në klubet sportive,

të cilët duke marë parasisht se ballafaqohen dekada me rradhë me probleme finasijare janë të kufizuara në aktivitetet e tyre. Ky është vlersimi I sportdashësve të cilët kërkojnë nga kompetentët një angazhim më të madh për të krijuar kushte për të përforcuar kualitetin e klubeve .
Viteve të fundit edhe pushteti vendor jep një kërkrahje të madhe për klubet që veprojnë në komunë.

Komuna e Dibrës kujdes të vecantë ka për gjeneratën e re që ajo të meret sa më shumë me sport thotë kryetari I komunës. Komuna për ata krijon ambijent sportive që gjenerata e re të ketë sa më shumë vende për angazhim sporitv që ndikon pozitivisht në zhvillimin e të rrinjve. Ne si komunë jemi munduar në këto vite që të bëjmë përmirësim edhe të jetës kulturore dhe sportive por edhe ambienteve nëpër lagje, fshatra ku ata jetojnë dhe krejt këto janë në kompleks të përmirësimit të cilësisë së jetës në qytet .Për këtë qëllim kemi mbështetur klubet sportive në aktivitetet e tyre , kemi kërkuar edhe nga donatoirët nga diasapora që të mbështesin edhe klubin sportive të futbollit, karatees, baksketbollit, të kajakut, pingpongut e kështu me rrallë, dhe në disa lëmi edhe disa dibranë në diasporë me iniciativë të komunës dhe kryesive të këtyre klubeve kanë ndihmuar këta klube, në atë mënyrë me ndihmesën e tyre kanë lehtësuar participimin që duhet ta bëj komuna.

Klubet sportive e dijnë mirë që komuna në asnjë buxhet nuk është obligative , të gjithë shpenzimet që bëjnë klubet sportive të jenë në peshë të komunës , duhet të gjinden edhe donatorë nga biznesi, por ne kemi qenë të gatëshëmqë të mbullojmë pjesë të shpenzimeve të tyre atë do ta vazhdojmë bëjmë edhe me buxhetin të v. 2012. Ajo që është më e rëndësishmja tentuam dhe fituam , dhe komuna do të merë pjesë serioze në porjektin që në vitin 2010 do jetë me vlerë rreth 720 mij euro ndërtimi I palestrës së re sportive ,multifunksionare për shumë llojë të sporteve dhe me 1 mij e 500 ulëse donacion nga Bashkimi Europian , ndërsa komuna pasi të ndërtohet objekti do të investojë rret 50 mij euro në palestën mbenda , dhe duhet të caktoj një menanxher që duhet të punsoj dhe rrogët ta siguroj komuna por edhe rreth 150 mij euro investime në hapsirën afër 4 mij metro katror rreth objektit I cili është vet 2mij metro katror.

Këto janë investime kapitale domethënë rreth 200 mij euro në palestër do të ketë pjesmarje komuna por, parallel me këtë ne me vlerë diku afër 20 mij euro ne si komunë do I ndihmojmë të gjithë shoqatat joqeveritare dhe klubet sportive pra nuk mund të mbulojmë krejt shpenzimet e klubeve sportive pasi që kemi marë për sipër që të bëjmë investime për sportin shum si komunë këtë vit dhe besojmë se nga viti 2011 do kemi mbaruar këto investime kapitale , do mund të ndajmë më shumë mjete për funksionimin e këtyre klubeve sportive.

Theksoj se të gjithë klubet sportive që nuk duhet tjua lëmnë trejnërëve dhe spotistëve peshën e funksionimit të klubit , prandaj zgjidhet intelektual dhe bizisme në kryesit e klubeve që ata të bëjnë me biznesin me ndërmarjet që pjesërisht finanimet e funksionimit të mbulohen nga biznesi nga diaspora dhe një pjesë e mirë edhe nga buxheti I komunës. Ritheksoj se ardhëria e qytetit janë të rinjtë dibran, atyre duhet tju krijohet jetë kualitative kulturore, arsimore por edhe sporti është pjesë e rëndësishme e ndërtimit të të riut, Në Dibër pos sporteve egzistuese të rihapen edhe funksionojnë si sporti I mundjes , I henbollit, volibollin , sporte të cilët në Dibër dikur kanë pasë traditë, por mungesa e një palestre kualitetative kanë penguar. Besojmë me ndërtimin e kësaj palestre inciativa nga qytetarët për fillimin edhe të klubeve tjera do të jetë. Do të vazhdojmë me turnirin e futbollit Dibra 2010 ta mbështesim si komunë , do mbështesim klubin e futbollit Korabin, Dibra Junior, Klubin Uraniku të Karates, klubin e Kajakut Radika dhe të gjithë inciativat tjera që do lindin më vonë ne do I mbështesim .

Komuna është një burim stabil I funksionimit të këtyre klubeve sportive por duhet të gjejen edhe donacione të tjera.

Dibrës sipas dibranëve I duhet edhe nivel më të lartë të kualitetit të klubeve. Ata duan që KF,,Korabi,, të jëtë në ligën e dytë të vendit dhe të shohin fudbol kualitativ, por një kohësisht të kednë edhe ekipe të mirfilta në basketbol, voliboll të cilët do të garojnë në liga me nivele të konsiderueshme.

Kajaku I cili ka sukseme ndërkomnbëtare ti vazhdojë , dhe karateja të jetë sa më massive.

Nëse ndërtohet palestra ka mundësi të mëdha për ti aritur sukseset që kërkojnë qytetarët thonë usjdheqësit e klubeve në fjalë.

Vjollca Sadiku

About admin

Leave a Reply

Translate »