Home » KORABI New York » Plani Financiar 2011-2012 i KF KORABI, Dibër

Plani Financiar 2011-2012 i KF KORABI, Dibër

Klubi Futbollistik KORABI, Dibër

Plani Financiar 2011 – 2012

Korabi Diber

Pregaditur nga grupi finaciar:
     Roland Pahumi
     Ajdar Rexha
     Imer Ollogu
     Faton Ambari
     Hekuran Ushtelenca

Urim Lleshi, Kryetar

Plani Financiar i Klubit Futbollistik KORABI
Sezoni garues 2011–2012

Hyrje

Gjatë pregaditjes të ketij plani financiar të KF KORABI, janë marë parasysh, së pari statusi i klubit, së dyti kalendari i ndeshjeve të parapara në Ligën e Dytë
Futbollistike, së treti donacione të premtuara, si dhe të dhena dhe infomata të cilat kanë qenë aktuale në momentin e pregaditjes të planit.

Ky plan financiar shërben vetëm si udhërefyes dhe nuk shërben si dokumet oficial për organet e tatimit dhe zyrave kontabiliste.

Plani finaciar është i paraparë për nji periudhë prej 12 muajsh, kështuqë mund të pasojë ndryshime në të.

Të dhëna të përgjithshme

Klubi futbollistik KORABI simbas statusit është shoqatë jo-proiftabile, kështu që të githa mjetet financiare që do ti sigurojë nga donacionet,
dhuratat dhe aktiitetet e veta ekonomike do të shërbejnë vetëm për zhvillimin e vazhdueshëm të sportit të futbollit në qytetin e Dibrës dhe
avansimin dhe zhvillimin e klubit dhe lojtarëve të ketij klubi.

Klubi futbollistik Korabi garon ne ligën e dytë, ku janë të parapa 30 ndeshje, 15 ndeshje në sezonin vjeshtor (Gusht – Nëntor) dhe 15 ndeshje
në sezonin pranveror (Mars – Maj).

15 ndeshje do të luhen në stadiumin e qytetit si nikoqirë, dhe 15 ndeshje do të luhen si mysafirë nëpër qytetet të ndryshme të Maqedonisë.

Të dhëna financare

Donacionet dhe të hyrat e planifikuara sipas këtij plani finaciar janë në mjete finaciare apo në mjete materiale, në pajisje dhe shërbime të ndryshme të
kryera, por për arsye praktike dhe pasqyre më të lehtë, vlerat e planit finaciar janë të shprehura në denomim të valutes Euro

     Të hyrat e planifikuara për sezonin 2011 – 2012 75.450
     Të dala të planifikuara për sezonin 2011 – 2012 75.450

Në vazhdim tabela të detajuara të të hyrave dhe të dalave të planifikura

 

 

 

Dinamika kohore e shpenzimeve

Sipas kalendarit sezoni garues 2011- 2012, zgjat 4 muaj në sezonin vjeshtor dhe 3 muaj në sezonin pranveror, këshuqë në tabelën në vijim është e
praraparë dinamika kohore e shpenzimeve të cilat duhet të bëhen. Në këtë tabelë nuk janë të parapara shpenzimet gjatë sezoinit pregaditor dhe lojërat
miqësore, kështu që edhe këto shpenzime duhet të merren parasysh. Disa prej shpenzimeve janë fikse dhe nuk mund të ndahen në periudha, kështu që janë
paraparë në fillim të sezonit (kotizim, pajisje, mirëmbajtja e stadioumit, etj…)

Në vazhdim tabela e shpenzimeve të parashikura sipas dinamikës që sa të kryhen.

About admin

Leave a Reply

Translate »